Boiling Point

by Boiling Point

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
01:26
2.
3.
00:56
4.
5.
00:50
6.
7.

about

Edition of 200 7″ records with all handmade silkscreen printed recycled paper cover. Limited edition (available at release show 2/8/2013) includes pink version of cover/inlay/center label.

25 pink colored paper/print – release show
175 yellow colored paper/print

recorded/mixed and mastered by Blum MMXII
order@analogfreaks.net

credits

released August 2, 2013

records by piratespressrecords.com
silkscreen by uuterky.net
cooperation with dogloversrecords.net
everything else by analogfreaks.net

Radi by sme poďakovali predovšetkým Blumovi za prácu s nahrávkou, Samuelovi a Adrikovi za vydavateľskú odvahu a všetkým ostatným ľuďom, ktorí nám počas našej existencie akokoľvek pomohli.

We´d like to thank Blum for his amazing job with this record, Samuel and Adrik for putting this out and everyone else who has ever helped us throughout our existence as a band.

tags

license

all rights reserved

about

Boiling Point Žilinský kraj, Slovakia

Boiling Point formed in 2008. Although consisting of four very different individuals, our music always aimed to be straightforward and aggressive. We really wanted to focus on creating fast music with strong „DIY“ attitude, which draws its influences from 80´s hardcore bands (Black Flag, Minor Threat, SSD, Impact Unit) and thrashcore bands (Scholastic Deth, Gordon Solie Motherfuckers, A.N.S.). ... more

contact / help

Contact Boiling Point

Streaming and
Download help

Track Name: Dissilusioned
It´s been more than twenty years,
since the socialism fell.
New regime blessed the highest class,
while the poorest people live in hell.
Unemployment, poverty, people with no place to hide.
Old ideals turned to dust, faith in prosperity died.
Is this mess what they hoped for?
Is this mess what they fought for?
In Velvet revolution.
Disillusioned – by democracy
Disillusioned – by capitalism

//

Ubehlo viac ako dvadsať rokov
od pádu socializmu.
Nový režim požehnal bohatým,
zatiaľ čo chudobní prežívajú zo dňa na deň.
Nezamestnanosť, bieda a ľudia bez prístrešia.
Staré ideály zapadli prachom, viera v prosperitu umrela.
V tento bordel naozaj verili?
Za tento bordel bojovali?
V zamatovej revolúcii.
Stratenie ilúzií z demokracie.
Stratenie ilúzií z kapitalizmu.
Track Name: Wax
Wax, wax, wax, wax!
Touch the plastic, sniff the cover.
Wax, wax, wax, wax!
Diagnosis: vynil lover.
I feel like a member of a sect,
there are still too many records to collect.
I feel like my head´s going to blow,
because the shipping is so desperately slow.
It took a few weeks, but the parcel arrived.
Don´t pass judgments until you´ve tried.
Unwrapping it like some kind of beast,
after so much waiting I shall begin with the feast.
Put the needle on record, here it comes.
Three chords of freedom and the fast beat of drums.

//

Dosky, dosky, dosky dosky!
Chyť si ten plast, oňuchaj obal!
Dosky, dosky, dosky, dosky!
Diagnóza: milovník vynilov!
Cítim sa ako člen nejakej sekty,
je stále tak veľa nahrávok, ktoré musím pozbierať.
Už mi asi vybuchne hlava,
pretože pošta je tak zúfalo pomalá.
Trvalo to pár týždňov ale balík konečne došiel.
Nesúď ma kým nezažiješ ten pocit.
Trhám balík na kusy ako dáke zviera,
nech po toľkom čakaní začne hostina.
Spusti ihlu na drážky a už to ide.
Tri akordy plné slobody a rýchly rytmus bicích.
Track Name: Thoughts For Sale
Thoughts for sale!
On the seventh day,
God created hardcore.
A few billion years later,
Mankind killed it.
With tickets in advance, with expensive producers,
with security guards and two metres high stages.
This should have never happened!

//

Na siedmy deň,
Boh vytvoril hardcore.
O pár miliárd rokov neskôr
ho ľudstvo zabilo.
Lístkami v predpredaji, drahými producentmi,
sekuriťákmi a dvojmetrovými pódiami.
Toto sa nikdy nemalo stať!
Track Name: Annihilate
Multi-colored T-shirts with titles I can´t read.
These artificial creatures I´m not pleased to meet.
I feel so much distant, like there´s some kind of wall.
Let´s try to fucking separate, this is not my scene at all!
Annihilate the fashioncore crap!

//

Majú pestrofarebné tričká s nečitateľnými nápismi.
Tieto umelohmotné stvorenia, ktoré nerád stretávam.
Cítim medzi mnou a nimi stenu.
Snažme sa kurva oddeliť, veď toto nie je naša scéna.
Vyhladiť módny hardcore!
Track Name: Thrash the Railroads!
Another gig, another town,
nothing´s going to bring us down.
Countless hours spent in train,
luxury´s what we disdain.
Other bands travel by car,
we haven´t reached the point so far.
Thrash the railroads!

//

Ďalší koncert, ďalšie mesto.
Nič nás nezastaví!
Nekonečné hodiny strávene vo vlaku,
pretože pohrdáme luxusom.
Iné kapely jazdia na autách,
My sme ten bod ešte nedosiahli.
Thrash the railroads!
Track Name: Black and White Thinking
Everything is definite,
everything is clear.
Trust everything what you´ve heard,
and all doubts disappear.
Stop using your brain and swallow propaganda.
I´m afraid of your black and white thinking.
I´m afraid of your black and white thinking.
Your thoughts are so dauntless,
but have you really thought about them?
Your decisions are so easy,
are you the one who made them?
I´d rather use my head,
and risk being minority.
Punk is neither religion,
Nor unmistakable authority.

//

Všetko je tak jasne,
Všetko je tak jednoduché.
Ver všetkému, čo si počul
a pochybnosti sa stratia.
Kľudne vypni rozum a hltaj propagandu.
Bojím sa vášho čiernobieleho myslenia.
Bojím sa vášho čiernobieleho myslenia.
Tvoje myšlienky sú také neochvejné,
ale zamyslel si sa nad nimi?
Tvoje rozhodnutia sú také jednoduché,
ale urobil si ich naozaj ty sám?
Radšej pohnem rozumom,
a budem riskovať, že sa stanem menšinou.
Punk nie je náboženstvo ani nespochybniteľná autorita.